Thursday, March 16, 2017

"EVEN IF"--ம் இந்திரர் அமிழ்தமும்

ரு பிரபலத் தொலைக்காட்சியில் பேராசிரியர் ஒருவர் ஆங்கில மொழிக்கான  இலக்கணப்பாட  வகுப்புகளைத்  தொடர்ச்சியாக   எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்.   சென்னை  தி.நகரில்,   சுலபமாக ஆங்கிலம் கற்பதற்காக பயிற்சி வகுப்புக்களைக் கொண்ட டூடோரியல் பள்ளி ஒன்றையும்  மிகப் பிரமாதமான முறையில் அந்தப் பேராசிரியர் நடத்தி வருகிறார்.

 அந்தப் பேராசிரியரின் பாடம் நடத்தும் ஆற்றலில் கவரப்பட்டு,  அவரது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தவறாது பார்க்கும் வழக்கத்தைக் கொண்டிருந்தேன்.

ஒரு நாள் அவரது  தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் ----

If- என்னும் ஆங்கில Conjunction சொல்லின் தொடர்பாகப் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகளை விவரமாக விளக்கப்புகுந்தவர்,  "EVEN IF" என்ற வார்த்தையை எந்த நேரத்து எப்படியெல்லாம்  உபயோகப்படுத்தலாம் என்பதைச்  சொல்லிக்  கொண்டிருந்தார்.

Even if it is thunder strom, I will attend the programme.
Even if you provide $1000, I will not do that job.

இடி இடித்துப் புயல் வீசினும், அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வேன்.
ஆயிரம் டாலர் பணம் தந்தாலும், அந்தக் காரியத்தைச் செய்யமாட்டேன்.

'Even if' என்கிற வார்த்தையை  உபயோகப்படுத்துதலில் இன்னும் பல உதாரணங்களைச் சொல்லி   மிக அழகாக   அந்த நிகழ்ச்சியைப்  பார்க்கும் சிறார்களின் மனத்தில் படியும்படி பாடத்தை நடத்திக் கொண்டிருந்தார்.            
தீர்மானமாக, உறுதிபட செயல்பட முடியாது என்று முடிவெடுக்கையில், இந்த 'Even if' வரும்;

அதே மாதிரி எதுவரினும் செயல்படுவேன் என்கிற இடத்தும் இந்த 'Even if' ஒட்டிக்கொண்டு ஓடோடி வரும்.

'EVEN IF'--ன்  மாறுபட்ட எதிர் எதிரான இரண்டு உபயோகிப்புக்கள் இவை.

இந்த 'Even if'-ஐ தொலைக்காட்சியில் அந்தப் பேராசிரியர் விளக்கிக் கொண்டிருக்கையில், கண்கள் தொலைக்காட்சியைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்க, மனமோ தறிகெட்டு சங்க காலத்திற்குப் பறந்தது. கண்கள் கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெருவழுதியை நினைத்துப் பனித்தன!

வழுதி என்கிற வழக்கிலேயே அவன் பாண்டிய மன்னனென்று தெரிகிறது. பெருவழுதி எப்படி இறந்திருப்பான்?.. எதிர்பாராத இறப்பு மாதிரி தான் தெரிகிறது, அவன் எந்தப் பெருவழுதி என்று குறிப்பிட்டுச் சொல்வதற்காக சுட்டப்படுவது, 'கடலுள் மாய்ந்த' என்னும் குறிப்புச் சொற்றொடர்!

கடல் கடந்து படையெடுத்துச் சென்று வெற்றிவாகை சூடுவது, அன்றைய தமிழக மன்னர்களுக்கு இயல்பான ஒரு செயலாக இருந்தது. "கடாரம் கொண்டான்" என்று கடல கடந்து சென்று கடார நாட்டை வெற்றி கொண்டதைக் குறித்துச் சொல்லும்படி இராஜராஜ சோழனைக் குறிப்பிடுவதிலிருந்து, இந்த மாதிரி கடல் தாண்டிய போருக்கெல்லாம், தாங்களே தலைமை தாங்கிப் படை நடத்திச் சென்று வென்றிருக்கிறார்கள் தமிழக மாவேந்தர்களென்று தெரிகிறது! அப்படி ஒரு படையெடுப்பின் பொழுதுதான் இந்த பெருவழுதி கடலுள் மரக்கலம் கவிழ்ந்து மாய்ந்து விட்டானோ?...கடலுள் மாய்ந்த இந்த பெருவழுதி, இளம் வயதுடையோன் என்றுக் குறிக்க இளம் பெருவழுதியோ?..

--என் நினைவுகள், பரிதாபச் சூழலில் முக்கித் தவித்தன.

எவ்வளவு புலமை?..எவ்வளவு சிந்தனைச் சிறப்பு?..எவ்வளவு குண மேன்மை?..இவன் யாத்ததாக புறநானூற்றில் ஒரு பாடல்தான் இன்று நமக்குப் படிக்கக் கிடைக்கப்பெறினும், அந்த ஒரு பாடலே ஓராயிரம் அர்த்தங்களை நமக்குச் சொல்லி நானூற்றில் நட்சத்திரமாக ஒளிவிடுகிறது!...பண்டைய தமிழன் தலை நிமிர்ந்து நிற்க முற்றிலும் தகுதியுடையோன் என்று பறைசாற்றும் இப்படிப்பட்ட அட்டகாசமான பாடல்களை வாசிக்கும்
நேரத்து உள்ளம் விம்மி களிப்பெய்துகிறது!..

"உண்டால் அம்ம, இவ்வுலகம் -- இந்திரர்
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும், 'இனிது' எனத்
தமியர் உண்டலும் இலரே; முனிவு இலர்;
துஞ்சலும் இலர்; பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி
புகழ் எனின், உயிரும் கொடுகுவர்; பழியெனின்
உலகுடன் பெறினும், கொள்ளலர்; அயர்விலர்;
அன்ன மாட்சி அனையர் ஆகி
தமக்கு என முயலா நோன் தாள்,
பிறர்க்கு என முயலுநர் உண்மையானே"

(புறநானூறு--182)

திணை--பொதுவியல். துறை--பொருள்மொழிக்காஞ்சி

அமுது கிடைப்பினும் இனிது எனத்
தான் மட்டும் உண்ணார்; பிறரை வெறுத்தலும்
சோம்புதலும், மனச்சோர்வும் அறியார்
புகழ் என்றால் உயிரையே கொடுப்பர்
பழி என்றால் இந்த உலகையே
பரிசாகக் கொடுத்தாலும் பெறார்.
தனக்கென்றால், வலிந்து எந்த முயற்சியிலும் ஈடுபாடாதார்,
பிறர்க்கென்றால், எதையும் முயன்று செய்து கொடுக்கும் தன்மையுடையோர்.....

---'இப்படிப்பட்டவர் இருக்கையினால் தான், ஐயா, 'உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம்'---இந்த உலகம் இருக்கிறது'  

---  என்று பிரகடனப்படுத்துகிற வகையில்,பாடலின் முழு அழுத்தத்தையும்
முதல் வரியில் கொண்டு போய்ச்சேர்த்து முடிக்கும் கவி அரசனின்  மாசுமறுவற்ற உள்ளமும்  மொழியை தான் சொல்ல வந்ததற்கேற்ப   வளைத்துக்  கையாண்ட அவனது மொழியாற்றலும்    சிலிர்ப்பேற்படுத்துகிறது!...

"இந்திரர் அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும், இனிது எனத் தமியர் உண்டலும் இலரே"-- என்கிற வரிக்கு, "Even if"--என்னும் ஆங்கில Conjunction- வார்த்தையைப் பொருத்திப் பார்த்து உள்ளம் மகிழ்கிறது.

அமிழ்தம் எப்படிப்பட்ட உச்சகட்டச் சிறப்பு உடைத்து என்பது தெரியும்; அந்த அமிழ்தமே கிடைக்கப்பெறினும்,  தான்மட்டும் தனியே உண்ணமாட்டார்களாம்!

"Even If"--என்ன அருமையாக இங்கே பொருந்துகிறது, பாருங்கள்!

12 comments:

வை.கோபாலகிருஷ்ணன் said...
This comment has been removed by the author.
வை.கோபாலகிருஷ்ணன் said...

REVISED COMMENT
===============

வெவ்வேறு இரண்டு விஷயங்களை ஒருங்கிணைத்துச் சொல்லியுள்ள இந்த பதிவு மிகவும் அருமையாக உள்ளது.

பாராட்டுகள். இதைப்படித்ததும் எனக்குத் தோன்றிய ஒன்றை இங்கு சொல்லிக்கொள்கிறேன்.

'because' என்ற ஒரு வார்த்தையைத் தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை வருமாறு உபயோகித்து ஒரு வாக்கியம் சொல்ல முடியுமா என நம் அறிஞர் அண்ணாத்துரையிடம் யாரோ கேட்டார்களாம். அதற்கு நம் முன்னாள் முதல்வர் திரு. C.N. அண்ணாத்துரை அவர்கள் சொன்னாராம்:

"No Sentence will end with the word of ’because’, because, ’because’ is a Conjunction"

Dr B Jambulingam said...

Even if... மிக நுணுக்கமாக ஆய்ந்து உரிய மேற்கோளை இலக்கியத்திலிருந்து தந்துள்ள விதம் அருமை. பாராட்டுகள். சற்றொப்ப இதைப் போல நான் ரசிக்கும் மற்றொரு சொற்றொடர் Ifs and buts.. (There should not be ifs and buts என்று சேக்ஸ்பியரின் நாடகத்தில் படித்த நினைவு)

'நெல்லைத் தமிழன் said...

'EVEN IF' உபயோகத்தை நல்ல எடுத்துக்காட்டுடன் சொல்லியிருக்கீங்க. இராமானுச நூற்றந்தாதியிலும், 'முனியார் துயரங்கள் முந்திலும் இன்பங்கள் மொய்த்திடினும் கனியார்' என்று வரும். (அர்த்தம்-துயரங்கள் மிகுந்து வந்தாலும் சோர்வடைய மாட்டார்கள். இன்பங்கள் பெருகி வந்தாலும் அளவுக்கு மிஞ்சிய மகிழ்ச்சி கொள்ள மாட்டார்கள். ஸ்திதப்ப்ரக்ஞன்). இதை கண்ணதாசன் எளிமையாக, 'கடலளவே கிடைத்தாலும் நான் மயங்க மாட்டேன் அது கையளவே ஆனாலும் கலங்க மாட்டேன்' என்று பாடியிருப்பார்.

எனக்கும் ரொம்ப நாளா ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. TECHNOLOGY இல்லாதபோது, தமிழ் மன்னர்கள் கடலினூடாக படை நடத்தி மற்ற தேசங்களின்மீது போர் தொடுத்திருக்கின்றனர்.. அவர்களில் மன்னர்கள் அல்லது முக்கியமானவர்கள், கடல் பயணத்தின் MISHAP எதிர்பாராத நிகழ்வுகளினால் சோதனையைச் சந்தித்ததில்லையா (அதாவது இறந்ததில்லையா) என்று. உங்கள் இடுகை அந்தச் சந்தேகத்தைப் போக்கியது.

'உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம்' என்று பலமுறை படித்திருக்கிறேன். அது இந்தப் பாடலில் இருந்து எடுத்தாளப்பட்டிருக்கிறது என்று தெரியாது.

இவ்வளவு மேன்மை பொருந்திய தமிழினம்... இப்போது.....

G.M Balasubramaniam said...

உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் என்னும் பிரயோகத்தைப் படித்ததும், சரியாக நினைவில்லை. ஒரு மேனாட்டு தமிழறிஞ்ஞன் ஒரு தமிழ் மாநாட்டில் இதை வாசித்து மகிழ்ந்தது நினைவுக்கு வருகிறது. கூடவே என் நினைவாற்றல் இன்னும் சிறப்பாக இருந்திருந்தால் விளக்கமாய்க் கூறி இருப்பேன் மன்னிக்கவும்

வே.நடனசபாபதி said...

ஆங்கில மொழிக்கான இலக்கணப்பாட வகுப்புகளைத் தொடர்ச்சியாக நடத்திக்கொண்டு இருக்கும் அந்த பேராசிரியருக்கும் அதை ஒளிபரப்பும் அந்த தொலைக்காட்சிக்கும் முதற்கண் எனது நன்றி உரித்தாகுக.

ஏனெனில் அந்த நிகழ்ச்சியால் தானே தங்கள் மனம் தறிகெட்டு சங்க காலத்திற்குப் பறந்து, தங்களின் கண்கள் கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெருவழுதியை நினைத்துப் பனித்ததால் தானே இப்படியொரு பொருள் பொதிந்த பதிவை படிக்க முடிந்தது.

Even If சொற்கள் பயன்பாடு பற்றி படிக்கும்போது ‘அடாது மழை பெய்தாலும் விடாது நடத்தப்படும்’ என்று நம்மவர்கள் கூட்டங்கள் அல்லது நாடகம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் நடத்தும்போது விளம்பரம் செய்வார்களே அது நினைவுக்கு வருகிறது. .

கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெருவழுதி யின் பகிர்ந்துண்ணும் வாழும் பண்புடைய தமிழ் சான்றோர்கள் பற்றிய சாகா வாரம் பெற்ற வைர வரிகளை நினைக்கையில் எனக்கு தெய்வப்புலவர் பொருட்பாலில், பண்புடைமை அதிகாரத்தில் (குறள் எண் : 996) பண்பு உடையவரிடத்தில் பொருந்தியிருப்பதால் உலகம் இயங்கிவருகின்றது. அஃது இல்லையானால் மண்ணில் புகுந்து அழிந்து போகும் என்பதை


பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்.


என்று சொல்லியிருப்பது நினைவுக்கு வருகிறது.

சிந்தனையை தூண்டும் கவிதையை பகிர்ந்து பரவசப்படுத்தியமைக்கு நன்றி!

Bhanumathy Venkateswaran said...

even if உடன் புறநானூறை பொருத்தமாக இணைத்த உங்களின் திறனை போற்றுகிறேன்.

'நெல்லைத் தமிழன் said...

என்னாச்சு. ரொம்ப நாளா வரவேயில்லை.

ஜீவி said...

@ நெல்லைத் தமிழன்

வந்திடறேன், நெல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாட்களில் வந்து விடுகிறேன். ஏகப்பட்ட வேலை அதான். அந்த ஏகப்பட்ட வேலைகளில் உங்களின் பங்களிப்பும் இருக்கு. விவரமாக சில நாட்களில் சொல்கிறேன். விசாரிப்புக்கு நன்றி

மோகன்ஜி said...

எங்கோ பயணத்தில் கண்ணுற்ற பூவை மனதால் பறித்து, கண்ணுள்ளே இருக்கும் காதல் மனைவிக்கு சூட்டி அழகு பார்க்கும் ஒரு காதலனை உம்மில் பார்க்கிறேன்ஜி.
'எங்கும் திரிந்து ரங்கம் வந்து சேர்' என்பார்கள்... எங்கோகேட்ட ஒரு நுண்சொல்லை, புறநானூற்றில் பொறுத்துப் பார்க்கும் உங்கள் காவிய மனது சிந்தனையைத் தூண்டுகிறது.

Thenammai Lakshmanan said...

சிலாகிக்க வைத்த வரிகள் . பொருத்திய விதம் அழகு :)

Geetha Sambasivam said...

நல்ல பொருத்தமான பாடலை even if உடன் இணைத்துப் பார்த்து ரசித்திருக்கிறீர்கள். ரசனையைப் பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி.

Related Posts with Thumbnails